Spaces05.jpg

Har du en historie, fortelling eller en nyhet fra Vestfold du vil dele med våre lesere? Gi historien til oss og vi vil sørge for at den blir eksponert for mange lesere som allerede har tilknytning til Vestfold, eller som har Vestfold som ett av sine interessefelt.

 

Den nye nettsiden Vestfold365.no skal speile samfunnet i Vestfold gjennom hele året med historier levert av Vestfoldguides skribenter, men også privatpersoner og journalister samt opplysende budskap fra organisasjoner / foreninger, bedrifter, eller hvor for eksempel offentlige etater ønsker å nå ut med nyheter på en arena hvor de treffer målgruppen i størst mulig grad. 

Det er flere måter å fortelle en historie på, det er derfor ingen begrensing på om du ønsker å formidle historien gjennom ord, bilder, film eller lyd. I mange tilfeller vil det sikkert bli levert historier som kan ha interesse internasjonalt, i de tilfeller blir historiene oversatt til engelsk og publisert på den engelskspråklige versjonen: Vestfold365.com

Alt av redaksjonelt innhold er i utgangspunktet interessant, så lenge historiene er fra Vestfold eller inneholder tema som berører Vestfold. Intensjonen med Vestfoldd365.no er nettopp å skape en “felles oppslagstavle” som er åpen for alle, og hvor hvem som helst kan bidra med innlegg, bilder, film eller lyd.