Her vil det snart komme over aktører innen brønnboring